Nieuwsbrief Crowdfunding 3

beeldburo

about

news

work

biblio

friends

contact

shop

 

n
i
e
u
w
s
b
r
i
e
f

¤
¤
¤
¤
¤
¤

Yellow interior
in 11.620 parts

Schoonmaken versus Schoonheid – Reinigen versus Reinheid

 Inmiddels heeft de opening van de installatie Yellow Interior in 11.620 Parts plaatsgevonden in het van Abbemuseum te Eindhoven. Het is geweldig om te zien hoe groot en aanwezig dit werk is en wat voor impact het op de bezoekers heeft. Velen zijn zeer enthousiast, maar andere mensen kunnen niet in de ruimte zijn. Het vele wrange geel heeft een enorm effect op hun zintuigen of gemoed. De kunstwereld heeft er een spraakmakend werk bij.

 

Dat is ook de bedoeling. De aanleiding, seksueel geweld jegens vrouwen en meisjes en de gevolgen ervan, moet volgens mij weer onder de aandacht worden gebracht. Met de tentoonstelling van dit werk is het totaalconcept nog niet klaar. Op de site van het Van Abbemuseum ziet u dat zij voor deze vrouwen een rondleiding in het museum organiseren om aan de hand van kunst gezamenlijk en onder begeleiding te praten over wat men zag tijdens de rondleiding en eventueel wat het met hen doet.

Volgens Movisie stijgt het aantal verkrachtingen en misbruik in Nederland nog steeds, maar wat zeer zorgelijk is dat de aangifte ervan afneemt. Hierover zijn eigenlijk wel vragen te stellen. Per week doen 24 vrouwen aangifte, maar het daadwerkelijke verkrachtingscijfer is 8 keer hoger.

In maart van dit jaar zond 2Doc bij de IKON de documentaire India's dochter uit. Deze documentaire is inmiddels in India verboden en heeft geleid tot een klacht tegen de BBC. Tijdens de aftiteling werd de volgende lijst getoond.

Australië

35% van de vrouwen heeft te maken gehad met seksueel geweld
Slechts 15% heeft aangifte gedaan

Canada

Ruim 1 op de 3 vrouwen heeft te maken gehad met seksueel geweld
Slechts 6% heeft aangifte gedaan

Democratische Republiek Congo

Jaarlijks worden ruim 400.000 vrouwen verkracht

Denemarken

Slecht 1 op de 5 aangegeven verkrachtingen resulteert in een veroordeling

Egypte

96% van alle vrouwen is genitaal verminkt

Ethiopië

60% van alle vrouwen hebben te maken gehad met seksueel geweld

Frankrijk

1 op de 10 vrouwen wordt het slachtoffer van huiselijk geweld

Groot Brittanië

33% van de meisjes tussen 13 en 17 jaar heeft te maken gehad met seksueel geweld

Nederland

4 op de 10 vrouwen krijgt te maken met seksueel geweld
Elke week doen 24 vrouwen aangifte van verkrachting

Nigeria

10 van de 36 staten hebben wetten die mannen het recht geven fysiek geweld te gebruiken jegens hun echtgenotes

Sri Lanka

In verkrachtingszaken komt het doorgaans pas na 6 tot 12 jaar tot een uitspraak

Verenigde Staten

17,7 miljoen vrouwen zijn verkracht

Zuid-Afrika

Elke 26 seconden wordt er een vrouw verkracht

Wereldwijd

wordt 1 op de 3 vrouwen geslagen, tot seks gedwongen of misbruikt
1 op de 5 vrouwen wordt het slachtoffer van verkrachting of poging tot verkrachting

Bron: India's dochter, NPO 2doc Ikon, 10 maart 2015

Met uw hulp wil ik nog meer activiteiten rondom deze tentoonstelling en de publicatie realiseren. Daarom vraag ik nogmaals het crowdfundingtraject voor dit totale concept te steunen. Mocht u al een bijdrage gedaan hebben dank ik u hartelijk, zo niet hoop ik dat u dit alsnog wil doen. Zoals ik in een vorige nieuwsbrief al opmerkte: wees een ambassadeur en promoot dit project ook in uw omgeving/netwerk!

Donaties kunnen worden gestort via de de site van: voordekunst - Crowdfunding voor de creatieve sector. Geeft u uw bijdrage liever op een andere manier, neem dan contact met mij op. Ik zorg dan, dat uw bijdrage terecht komt bij mijn crowdfundingaccount.

 

m
a
r
i
e
 
l
e
x
m
o
n
d

¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤

AANMELDEN Nieuwsbrief crowdfunding

AFMELDEN Nieuwsbrief crowdfunding

marie lexmond