Nieuwsbrief Crowdfunding 1

beeldburo

about

news

work

biblio

friends

contact

shop

 

n
i
e
u
w
s
b
r
i
e
f

¤
¤
¤
¤

gele doekjes

Yellow interior
in 11.620 parts

Schoonmaken versus Schoonheid – Reinigen versus Reinheid

 U kent ze wel: de overbekende gele vaatdoekjes. Ik (Marie Lexmond, conceptueel kunstenaar) ga daar vanaf 3 oktober 2015 Het Oog van het Van Abbemuseum te Eindhoven mee vullen:Yellow Interior in 11.620 parts. Wanden, vloeren, huisraad, servies, bestek worden allemaal bekleed met gele doekjes. Die gele doekjes beslaan samen ruim 1700 m2.

 

kopjeIk liep al jaren rond met dit doekje; in eerste instantie om de gifgele kleur. Later ontstond ook steeds meer een fascinatie rondom: Schoonmaken versus Schoonheid en Reinigen versus Reinheid. Die gelaagdheid is de context voor het maken van dit werk en heeft mede zijn oorsprong in mijn (andere) werk als vrouwenhulpverlener en psychosyntheticus, van waaruit ik altijd bezig met mensen en (hun) gedrag. Ik zag veel vrouwen met trauma's rondom (seksueel) geweld. De angst en/of boosheid die daaruit voortkomen leveren wonderlijke overlevingsstrategieën op. Ik heb in dit project twee ervan vormgegeven: smetvrees en overmatige dwang tot perfectie. Als je als mens hiermee moet leven, is dat ondragelijk lijden; ook voor mensen in je omgeving. Maar als kunstenaar is het eigenlijk een bijzonder proces om naar te kijken. Alleen al de maatvoering van dit doekje geeft een angstaanjagende en gekmakende neiging tot perfectie en controle.

 Het project is een stille gele groet en support voor alle vrouwen die met geweldervaringen te maken hebben of hebben gehad.

Het maakproces is nog in volle gang en er is nog nadrukkelijk financiële steun nodig om alles gerealiseerd te krijgen. Dus wil ik u vreselijk graag uitnodigen om dit project te steunen. Natuurlijk voor dat eerbetoon, maar ook om het kunstproject zelf.

Dit is een voorproefje van het eindresultaat.

interieur

Om het project goed te realiseren is nog minstens €7.000 nodig. Elke bijdrage is welkom. Bijdragen kunnen worden gestort via mijn presentatie op voordekunst - Crowdfunding voor de creatieve sector.

Om het project onder de aandacht van zoveel mogelijk mensen te brengen zou ik graag gebruik maken van uw netwerk. Bijvoorbeeld door vermelding van het project in uw eigen nieuwsbrief of op uw website. Of plaatsing van het onderwerp op de agenda van uw bijeenkomsten. In dat geval wil ik het project graag komen toelichten.
Stuur deze nieuwsbrief gerust door aan mogelijk geïnteresseerden.

m
a
r
i
e
 
l
e
x
m
o
n
d

¤
¤
¤
¤
¤

AANMELDEN Nieuwsbrief crowdfunding

AFMELDEN Nieuwsbrief crowdfunding

marie lexmond